Co je ztráta času?


Fenomén Äas

ÄŒas je jediný spravedlivý, měří vÅ¡em stejnÄ› a vÅ¡ichni máme k dispozici 24 hodin dennÄ›. Ale proÄ nÄ›kdo stihne za den tolik aktivit, zatímco druhý o polovinu ménÄ›? 

DneÅ¡ní doba je uspÄ›chaná a tak možná namítnete, že máme úplnÄ› jiné možnosti, než naÅ¡e rodiÄe. To je pravda, chcete tak stihnout vÅ¡echno. Ale to skuteÄnÄ› nejde. Je potÅ™eba se rozhodovat a volit dle priorit. Ty se bÄ›hem Äasu pÅ™irozenÄ› mÄ›ní. 

Přijde vám, že během dne vlastně nic moc nestihnete? Možná děláte některou z těchto 6 chyb.

fotografka

1) říkáte na vše ano

Kolega v práci potÅ™ebuje pomoct s projektem a tak zůstanete pÅ™esÄas. Spolužák ze základky vás pozval na svou oslavu narozenin. VlastnÄ› jste se nikdy moc nekamarádili, ale když už vás pozval, pÅ™ece neodmítnete. To by bylo nesluÅ¡né. Sousedka potÅ™ebuje pohlídat psa a tak kývnete i když se vám to úplnÄ› nehodí. Kolik Äasu strávíte zbyteÄnÄ› tím, že říkáte stále ano (i když nechcete)?

2) prokrastinujete

Chcete se pustit do úklidu, uÄení nebo vyrazit s dÄ›tmi ven na hÅ™iÅ¡tÄ›. Místo toho se zakoukáte do mobilu a sledujete sociální sítÄ›. Co kdo nového pÅ™idal, co má kdo k obÄ›du a sousedka si pořídila novou Äervenou sukni. Kolik Äasu vám to zabere, než se odtrhnete?

3) řešení minulosti

PÅ™emýšlíte, co jste v minulosti mohli udÄ›lat jinak a jak by to celé asi dopadlo. ProÄ jste jednali zrovna takhle? V hlavÄ› vám běží tisíc otázek. Akorát, že jsou zbyteÄné, minulost už nezmÄ›níte.

4) strachování o budoucnost

OpÄ›t, zbyteÄnÄ› vynaložený Äas. Neříkáme, že plánování je Å¡patné, ale pokud vám zabere příliÅ¡ mnoho Äasu a obavy o budoucnost vám zaberou půl dne, nÄ›co je Å¡patnÄ›.

žena

5) porovnávání se s ostatními

Na Zemi je 7 miliard lidí a každý je jiný. BuÄte rádi za svou originalitu a pÄ›stujte svou autentiÄnost.

6) sledování sociálních sítí

Dlouho do noci listujete po všech sociálních sítích, abyste se ráno probudili zcela nevyspalí. Stop s tím. 

Doporučené články