Maziva Molykote jsou pro váš automobil či motocykl tím pravým

Pojďme se podívat zblízka právě na tento druh mazacích tekutin, které pro vašeho plechového miláčka zajistí perfektní servis a bezproblémový průběžný chod.
Šest hlavních kategorií maziv, tak jak se používají:

– mazací oleje
– pasty
– tuky
– směsi
– kluzné laky
– disperze

Mazací oleje

jsou hlavními látkami, které se používají v automobilovém průmyslu a také do motorových či převodových částí průmyslových strojů. Kvalitní průběžné promazávání zaručí jejich vysokou životnost a bezporuchovost, které by mohla nastat vlivem výraznějšího opotřebení strojových částí díky zvýšenému tření uvnitř stroje. Jejich prvotřídní vlastnosti dávají velkou životnost všem strojovým částem, kde se tento druh maziva používá.

Pasty Molykote

jsou látky na bázi tuků, které pomáhají u spojů pod vyšším tlakem mírnit opotřebení, které zvýšený tlak na spoj způsobuje svou činností. Opotřebení strojů a jejich částí je při použití těchto látek minimální.

Tuky

jsou pevné až polotuhé materiály, které se skládají z mazadlových tekutin, zahušťovadel a různých potřebných prospěšných příměsí. Ideálně se používají pro valivá ložiska, aby jejich činnost byla svižnější a bezporuchová.

Směsi Molykote

Jsou látky na tukové bázi, které obsahují zejména materiály složené ze silikonových kapalin a příměsových látek na bázi kysličníku křemičitého. Dodávají při použití maximální pohodové podmínky pro funkčnost při zvýšeném tlaku na jednotlivé součásti stroje.

Kluzné laky anebo „suché mazání“

Tady jde především o použití tam, kde by klasické tuky byly spíše na závadu. Jde o součásti, které potřebují kluzkou plochu pro svůj chod, ale samotná mikrokrystalická základna je nezbytnou nutností.

Disperzemi

jsou nazývaná tekutá maziva, která obsahují mikroskopické části tuhých účinných maziv. Využití disperzí je všude tam, kde je třeba aplikovat tuhé mazací částice kapalnou cestou. Tímto způsobem se postupuje v případně méně dostupného prostoru uvnitř strojových součástí.

Doporučené články